Cách tính xác suất trúng số dưới góc nhìn toán học thực tế